Parken

1908 hände första försöket att bilda Folkets husförening (se kassaboken på höger) som inte har lyckats.  Bildandet skedde faktiskt 10 år senare i augusti 1918.

Se sidorna "Arkiv/Gammaldags"!

Styrelsen

Ordförande:    -

Vice Ordf.:       Britt Fredriksson

Kassör:            Anita Holtz

Sekreterare:     Ingela Jussila

Ledamot:         Leif Edqvist (Fastighetsansvarig), Karina Andersson, Agneta Svensson

Suppleanter:   Lennart Malm, Tord Hult, Peter Jonasson, Anders Stjerrnborg och Hans Holtz

Revisor:         Sune Frisk, Jan-Olov Morén (Revisorsuppleant)

Kontakt

Gatuadress och även Postadress:

Folkets Park Nykroppa

Parkvägen 12

68290 Nykroppa

 

E-post:    info@nykroppaparken.se

Tel.:        +46 70-24 51 014

Ring numret ovanför om Du vill hyra vår lokal

->> inom Sverige  070-24 51 014

 Angående var hemsida, mejla till:

->> webben@nykroppaparken.se