The Hebbe Sisters & Duo Sentire

Scenen och salongen är förbereda för konserten
Scenen och salongen är förbereda för konserten
Gammaldags pampiga belysningen
Gammaldags pampiga belysningen
det var länge sedan, salongen var nästan fullsatt som idag
det var länge sedan, salongen var nästan fullsatt som idag

2021-11-18

Julonsert i biosalongen med över 100 besökare

En fin upplevelse för publiken likaväl som för artisterna