Wermlands Opera - Famnen full av Solsken

50-talets musik - autentiskt presenterad